Fulani woman at Niamtougou market, Togo, December 2007

© ADRIAN SHEPHERD 2007-2014